ENG Sempozyum Bildiri Formu

Önemli hatırlatmalar

 • Bildiriyi sunacak olanın kayıt yaptırması gerekmektedir.
 • Bildiriyi sunacak olanın sunulan çalışmanın içinde yer almış olması gerekmektedir.
 • İlaç firmalarının desteklediği çok merkezli çalışmalar ödüle katılamaz.
 • Düzenleme kurulundakiler ödül için kendi adlarına sunum yapamazlar.
 • E-poster olarak sunulacak bildiriler Powerpoint programında tek bir slayt olarak hazırlanmalıdır, daha sonra farklı kaydet seçeneği ile “pdf” dosyasına dönüştürülmelidir.
 • Tüm bildiriler 16×9 formatında (yatay) hazırlanmalıdır.
 • Bildiriler okunacak büyüklükte olmalıdır.
 • E-poster olarak hazırlanan bildiriler içinde video olmamalıdır, sözel sunum için seçilenlerde olabilir.
 • E-poster değerlendirmesinde Giriş, Yöntem, Sonuçlar ve Tartışma değerlendirilecek. Ayrıca Etik ve Çıkar çatışması açısından değerlendirecektir.
 • Sözel sunum için seçilen bildiriler, Powerpoint programında toplam sekiz dakika içinde sunulacak şekilde hazırlanmalıdır (önerilen dakika başına bir slayt).
 • Sözel sunumda yukarıdaki değerlendirmelere ek olarak sunumun kendisi de (Slaytların hazırlanışı, slaytların anlaşılabilirliği, konuya hakimiyet, süreye uyum, mesajın doğru verilip verilmediği vb) değerlendirilecektir.
 • Ödül sadece sunumu yapan kişiye verilecektir. Başkası adına sunum yapılamaz.
 • Ödül genç bilim insanlarını desteklemek amacını taşıdığı için Profesör unvanı olanlar sunum yapamaz.
 • Ödül 2020 ve 2021 yılları içinde her hangi bir zamanda yurt dışına üç ay süre ile sadece Multipl Skleroz ile ilgili eğitim amaçlı verilecektir.
 • Ödül, eğitimin alınacağı yerden kabul mektubu ve diğer ayarlamalar yapıldıktan sonra gitmeden kısa bir süre önce kişiye ödenecektir. Dönüşte kısa bir faaliyet raporunun Derneğe ulaştırılması beklenmektedir.
 • Ödül başka amaçla kullanılamaz ve daha ileri yıllara ertelenemez.
 • Aşağıdaki bildiri gönderme formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.
Bildiri Gönderimi

[contact-form to=”info@eskisehirmsdernegi.org; eskisehirmsdernegi@gmail.com; nevzatuzuner@gmail.com; ufukozkaratay@ufkunestur.com.tr; cigdemakbs@gmail.com” subject=”Bildiri”][contact-field label=”Bildiri Başlığı” type=”text” required=”1″][contact-field label=”Yazarlar (sunum yapacak olan yazarın ismi altı çizilerek belirtilecek)” type=”textarea” required=”1″][contact-field label=”Sunum yapacak olan yazarın e-posta adresi” type=”email” required=”1″][contact-field label=”Yazar Kurumları” type=”textarea” required=”1″][contact-field label=”Bildiri Gövdesi (Çalışmalar için Amaç, Yöntem, Bulgular ve Tartışma; Olgu sunumları için Giriş, Olgu ve Tartışma kısımları)” type=”textarea” required=”1″][/contact-form]