HAKKIMIZDA

Eskişehir Multipl Skleroz Derneği Multipl Skleroz (MS) hastalığı hakkında toplumsal bilinçlenmeyi sağlamak, MS’den etkilenen bireylere yol göstermek, bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla projeler yürütmek, bunlara destek vermek, MS’li bireylerin yaşama daha büyük ölçüde katılmasına katkıda bulunmak misyonuyla 2018 yılında Eskişehir’de kurulmuştur.

Amaçlarımız

1-MS’li bireyleri ve yakınlarını kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil etmek

2-MS’li bireylerin hayata kazandırılması yolunda çalışmalar yürütmek

3-MS’li bireylerin yeteneklerini değerlendirmelerinde yol göstermek

4-MS’li bireylerin çalışma yaşamına aktif olarak katılımlarını sağlamak

5-İşverenlerin bilinçlendirilmesini sağlamak ve iş ortamlarının MS’li bireylerin ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlanması yolunda çalışmalar yürütmek

6-MS’li bireylerin kamu hizmetlerine ulaşımında rehberlik etmek

7-Erişilebilirlik uygulamalarının geliştirilmesi yolunda adımlar atmak

8-MS’den etkilenen bireylerin haklarını savunmak ve iyileştirilmesi yolunda adımlar atmak

9-Üniversitelerle birlikte gönüllü çalışmalar yapmak

10-Kamuoyunda MS hakkında farkındalık oluşturulması için çalışmalar yapmak

11-Bilimsel çalışmaları ve yenilikleri takip etmek, araştırmak ve duyurmak

12-Özellikle beslenme, fizik tedavi ve psikoloji ile ilgili konularda MS’den etkilenen bireylere destek olmak

13-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.

14-Kamuoyunda MS hakkında farkındalık oluşturulması amacıyla seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

15-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

16-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

17-Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

18-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

19-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

20-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

21-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

22- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

23-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek veya yardımlaşmak,

24-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

25-MS’in etkilediği tüm konularda ulusal ve/veya uluslararası projeler yürütmek

Tüzük için tıklayınız.