Program

Konuşmacı ve Oturum Başkanları daha sonra eklenecektir.

Tarih Aktivite Saat Konu
5 Haziran 2020 Cuma Olgu gecesi 20:30-22:30 MS ve Ayırıcı Tanıdaki Romatolojik Hastalıklar
Olgu 1
Olgu 2
Olgu 3
Olgu 4
Olgu 5
Olgu 6
6 Haziran 2020 Cumartesi Açılış 08:50-09:00 Açılış
Oturum 09:00-10:30 Multipl Skleroz
09:00-09:20 Multiple Skleroz Patogenezi, Etyoloji, Klinik
09:20-09:40 Multipl Skleroz’da MR değerlendirmesi
09:40-10:00 Multipl Skleroz Tanı Kriterleri
10:00-10:30 Tartışma – Özetleme ve Eve Gidecek Mesajlar
Ara 10:30-11:00 E-poster Sunumları (Dört bankoda 5’er sunum)
Oturum 11:00-12:30 Multipl Skleroz
11:00-11:20 Multipl Sklerozda Ultrasonik değerlendirme
11:20-11:40 Multipl Sklerozda OCT ve VEP incelemeleri
11:40-12:00 Multipl Skleroz’da BOS değerlendirmesi
12:00-12:30 Tartışma – Özetleme ve Eve Gidecek Mesajlar
Öğle yemeği 12:30-14:00
Ara 14:00-14:30 E-poster Sunumları (Dört bankoda 5’er sunum)
Oturum 14:30-16:00 Multipl Skleroz
14:30-14:50 Multipl Skleroz Atak Tedavisi
14:50-15:10 Hastalık Modifiye Edici Tedaviler
15:10-15:30 Hastalık Modifiye Edici Tedaviler
15:30-16:00 Tartışma – Özetleme ve Eve Gidecek Mesajlar
Ara 16:00-16:30 E-poster Sunumları (Dört bankoda 5’er sunum)
Oturum 16:30-18:00 Behçet/Nöro-Behçet
16:30-16:50 Behçet
16:50-17:10 Nöro-Behçet
17:10-18:00 Tartışma – Özetleme ve Eve Gidecek Mesajlar
Ara 18:00-18:30 E-poster Sunumları (Dört bankoda 5’er sunum)
Akılcı ilaç kullanımı 18:30-19:00 Romatolojik Hastalıklarda IVIG kullanımı
Akşam yemeği 19:00-22:00
7 Haziran 2020 Pazar Oturum 09:00-10:30 Sarkoidoz/Nöro-Sarkoidoz
09:00-09:20 Sarkoidoz
09:20-09:40 Nöro-Sarkoidoz
09:40-10:20 Tartışma – Özetleme ve Eve Gidecek Mesajlar
Ara 10:20-10:40
Oturum 10:40-12:10 Sjögren/Nöro-Sjögren
10:40-11:00 Sjögren
11:00-11:20 Nöro-Sjögren
11:20-12:00 Tartışma – Özetleme ve Eve Gidecek Mesajlar
Ara 12:00-12:20
Oturum 12:20-13:30 Ödüllü sözel sunum oturumu
12:20-13:20 Ödüllü sözel sunum oturumu Altı-sekiz sunum)
13:20-13:30 Ödül töreni ve kapanış
Öğle yemeği 13:30-14:30